IIZT EN HART.VOLGERS OP E-HEALTH CONVENTION 2014

Op dinsdag 4 november 2014 vond de Emerce E-Health Convention plaats in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Lukas Dekker was er een van de sprekers over het hart.volgers platform. IIZT heeft de presentatie met voxpop beelden opgezet.

Ehealth

De Zwijger

Op een druilerige dinsdagochtend was het minister Edith Schippers minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die de kickoff deed. Aan de locatie mocht het niet liggen, het is weer eens iets anders dan een kil zalencomplex aan de rand van een Vinex wijk. En Edith, tja we weten het niet zo goed. Zij startte de dag als een soort robot, een truc die we sinds Roel Pieper ooit een congres zo begon in the naughties, ongeveer de pijnlijke stand van innovatie in de zorg aangeeft.

NCRV

Voor een onderwerp waar zo ongelofelijk veel winst te halen valt, bleek de tekst van onze minister vrij hol van toon en inhoud. Direct trok ze flink van leer met de vergelijking tussen e-health startups en het NCRV programma ‘Ik vertrek’. Je spreekt misschien de taal niet en je mist de benodigde vergunningen, maar over een tijdje heb je het best wel leuk. Maar misschien is het lieve Edith wel die de taal niet helemaal onder de knie heeft. Zij startte haar speech schijnbaar ook zonder vooraf wat feiten te checken.

Ehealth

Mogelijkheden te over
Dat er online ongelofelijk veel mogelijkheden te behalen zijn om de zorg efficienter en vooral klantgerichter te maken staat buiten kijf. Dat de zorg een meer gesloten sector is zullen we absoluut niet tegenspreken. Dat alle lichten op groen staan voor het intreden van de E in Health (94% van alle huishoudens is online aangesloten) is een vaststaand feit. En we willen allemaal meer aandacht voor de patient, deze moet centraal staan. Toch hoorden wij onze minister op een aantal essentiele punten de plank aardig mis slaan.

Interpretatie is essentieel

Het moeilijke van cijfers is dat ze niets voorstellen zonder een waardering en een interpretatie. Wanneer Mvr Schippers ons trots vertelt dat iedereen 100% eigenaar is van zijn eigen data, wordt dat in de volgende eHealth sessie onderuit gehaald. De sessie erna verklaart een mevrouw van het innovatieplatform voor gezondheidszorg (edit redactie: Lies van Gennip van Nictiz) dat 3% van de patienten vraagt naar zijn medische gegevens (medicijngebruik) en 12% van de artsen deze graag verstrekt. Denken wij 97% van de patienten kent de mogelijkheden niet en nog schrijnender, 88% van de artsen wil niet mee in de transparantie slag. Daar valt dus nog zo ontzettend veel winst te behalen. De patient als regisseur van zijn eigen dossier, maar dan moet de zorgverlener hier aller eerst aan meewerken. De minister verklaart echter dat jezelf 100% eigenaar is van zijn data. Een teken aan de wand van hoe realistisch politiek tegenwoordig is, en waarom deze mijlenver van de burger afstaat. Het gehele privacy debat is voor de minster tevens een non issue. Sterker nog, ‘ uiteraard zijn we baas over eigen data’  weet Edith ons te vertellen. Voor ons geeft het aan dat er in de basis nog een denkslag gemaakt moet worden, voordat we uberhaupt aan de uitwerking en implementatie kunnen beginnen. Anders verzand je enkel in symptoombestrijding en incidentenpolitiek zonder naar de onderliggende zorgvraag en basisproblematiek te kijken.

Voor ons was het ook opmerkelijk om de Nictiz mevrouw te horen praten over haar recente reis naar Silicon Valley. Daar zouden ongelooflijk veel health startups zijn, waar we ook van zullen gaan horen. Na deze eerste twee rondes van eHealth durven wij te voorspellen dat over vijf jaar Nederland nagenoeg niets voorstelt bij nieuwe medische ontwikkelingen en startups. Zoveel Alice in Wonderland gevoel, stemde ons enorm treurig. Er zit weinig richting, ondernemerschap en visie in de schijnbare top van de Nederlandse zorg innovatie en politiek. Het zijn meer managers die worden voortgebracht in het Hollandse systeem.

ehealth

Warme zorg
Wanneer wij vervolgens gezeteld blijven in de grote zaal van het pakhuis klaart ons humeur weer op. Daan Dohmen legt meermaals de vinger op de zere plek en komt met zijn bedrijf Focus Cura met constructieve toepassingen van e-Health. De pragmatische toepassingen van het warme zorg contact komen meermaals aan het licht. Juist in de basis geeft hij aan de essentie te begrijpen. Het luisteren naar de patient, gesprek aangaan naar de behoefte van de zorggroep en hier constructief aan werken. Van online thuisbingo tot langeafstand douchen, Daan de ex-bejaarden verzorger begrijpt de patient en de mogelijkheden die online biedt voor de zorg.

ehealth

Hart.Volgers

Ons moment supreme volgde later met de presentatie van Lukas Dekker en zijn hart.volgers platform. Samen met Lukas stelden wij zijn presentatie samen. En met gepaste trots konden wij het niets anders dan een succes noemen. Gedurende de presentatie weet Lukas aan de hand van slides en op video vastgelegde straat interviews de essentie van het hart.volgers platform perfect te duiden. De voordelen van verschuiving van de autoritaire, enkel zendende, zorgverlener naar het interactieve platform worden helder en passievol gepresenteerd aan de toehoorders. Je zou haast vergeten dat Lukas een cardioloog is die het platform is gestart vanuit een ideele gedachte. Met gepaste trots horen wij het geheel aan.

De vragen uit het publiek gaan vooral over hoe hart.volgers de groei kan waarborgen? Er wordt namelijk nu in het beginstadium reeds veel gevraagd aan het medische team over zeer specialistische zaken. Dat vergt wat (vrije) tijd van de betrokkenen. Als het platform eenmaal bekend is bij alle hartpatienten in Nederland, dan zal het een enorme werkdruk opleveren. Lukas legt keurig uit, dat hij gelooft dat communicatie een essentieel onderdeel is bij innovatie in zijn vakgebied. Het geeft ook mooi aan dat er weldegelijk medici zijn die goed met moderne media om kunnen gaan, waar eerder deze dag nog spottend werd gedaan over non-communicatieve artsen die niet met een ipad overweg kunnen. Lukas neemt patienten en zijn collega’s au serieux.

Het is ook duidelijk dat Lukas de startup benadering toepast. Zij hebben niet een groot luchtkasteel gebouwd (zoals de Nederlandse overheid dat nogal eens placht te doen), maar gaan stapsgewijs en proefondervindelijk rondom een kerngegeven een platform bouwen. Het kerngegeven is dat met nieuwe technologie de communicatie essentieel is veranderd in onze wereld en dat als je wil innoveren je minimaal dezelfde communicatie(middelen) moet omarmen om patienten te kunnen begrijpen.

ehealth

Wat ook interessant is, is dat er vragen waren over waarom deze groep Nederlandse cardiologen dit initiatief gestart zijn. De websites van de ziekenhuizen in Nederland kunnen dit toch ook doen? Lukas was heel duidelijk. De eerste interactieve website van een ziekenhuis moet nog ontdekt worden. De websites zijn grotendeels “zend-machines” die veel te vertellen hebben, waarin je mag zoeken. Feitelijk moet men niet verwachten dat er echte communicatie innovatie of startups vanuit een ziekenhuismanagement cultuur zullen komen. De echte innovatie zal alleen gedijen buiten het ziekenhuis en de hollandse zorgmanagementculturen-harnas. Daarbinnen is men te druk bezig met de regels en managen, niet met risico’s nemen, ondernemen en out of the box denken. Misschien is dat maar beter ook.

Alom een hele leerzame dag over e-Health. Een dag van kansen, onbegrip en succes. Als IIZT zijn we trots dat we mee kunnen werken aan het hart.volgers platform. Een interactief platform dat voorziet in een behoefte van velen. Een platform in een nieuwe branche waar wij veel mogelijkheden zien. Wellicht is de ontwikkeling stroperiger dan in andere branches maar met het hart.volgers platform toonden we aan de rust te kunnen bewaren in een politieke omgeving en iets moois en vooruitstrevends neer te kunnen zetten tegen de klippen op ;-).

Wil je ook zien wat IIZT voor jouw e-Health organisatie kan betekenen. Bel ons dan of loop binnen op ons kantoor in Amsterdam. Wij geloven in de mogelijkheden die er binnen e-Health liggen voor de zorgverlener en haar patient.

ehealth

ehealth

ehealth

ehealth

team

Je bent altijd welkom op het Prinseneiland. Bel ons en maak tijd voor een eerste ontmoeting. 020-6933131 of mai richard@iizt.com


Laat een reactie achter

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.