Emerce

Emerce is het grootste online marketing merk in Nederland. Ze brengen print uit, hebben een website die up-to-date is en ze organiseren veel industrie specifieke of issue georiënteerde workshops en congressen. Sinds 2007 leveren wij regelmatig bijdragen aan hun site en magazine. Tegenwoordig schrijven we voornamelijk over ons Social War onderzoek. Daarvoor schreven we opiniestukken, over onze visie op de toekomst. Het was bedoeld als confronterend materiaal. En het pakte groot uit doordat niet iedereen onze visie kon waarderen. Geinig, gezien we tegenwoordig zien dat onze ideeën niet zo vergezocht waren. In tegendeel, we waren nog mild. Het zegde veel over hoe mensen wel of niet klaar zijn voor verandering. De sterksten zijn zij die zich snel aanpassen. Wees een van hun.

team

Je bent altijd welkom op het Prinseneiland. Bel ons en maak tijd voor een eerste ontmoeting. 020-6933131 of mai richard@iizt.com